Musikalske parametre

 

Stemmeleje (Toneart) (hvor højt eller dybt sættes sangen an )

 

Tempo (langsommere, hurtigere )

 

Klang, (Dynamik)( Voldsomt, blidt osv – evt. med ”roller”  eller temperamenter på eller associationer til….) Rim og remser udtryksmåder

 

Evt også: Tonebevægelser, harmoni, rytme, timing,

 

Dramatiske parametre:

 

Fysisk rum ( kvadratmetre, tidsramme,  rummets indretning – står der borde og stole i vejen osv)

 

Psykisk rum ( Det rum, som skabes af kroppenes relation – f.eks rundkreds = fælles opmærksomhed)

 

Dynamik ( leders rumlige tilstedeværelse og nærvær.)

 

Energi: Hav fokus på dine deltageres behov frem for din egen nervøsitet.

             Træk vejret dybt og skab ro og klarhed.

             Undgå for mange verbale informationer i træk. Demonstrer i stedet i praksis.