Studiejournal

 

 

Hvad er en studiejournal?

Studiejounalen er en journal, der følger dig igennem hele dit studieforløb.

Den anvendes, som redskab til dokumentation, analyse og evaluering af din læring og lærerprocesser i samarbejde med din underviser og vejleder i pædagogik.

 

Hvad skal jeg bruge journalen til?

I journalen indsættes de opgaver, som du får stillet af din underviser i pædagogik og praktik.

Journalen er på denne måde et redskab til dokumentation af opfyldelsen af din deltagelsespligt i studiet. Det betyder, at journalen skal være tilgængelig for din underviser på forespørgsel.

Journalen vil blandt andet indgå i studiesamtaler mellem din underviser og dig undervejs i studiet.

 

I forbindelse med dine praktikker skal du udfærdige et praktikdokument. Du vil blive introduceret til dette inden starten af praktikken. Praktikdokumentet vil være en integreret del af studiejournalen.

 

Hvordan skal studiejournalen udformes?

Du skal købe et ringbind (et tykt et) og et sæt faneblade, så journalen kan opdeles i semestre.

Du er velkomne til at udarbejde en forside, der gør journalen til ’din egen’.

 

Når du sidder som nyudsprunget pædagog om 3½ år, vil din samlede studiejournal kunne give et godt billede af det studieforløb, som du har gennemført.