Pædagogik 271                                            Fanø den 19. september 2007

1. semester 4. gang

 

Program

Gruppefremlæggelser af interviewundersøgelse

Oplæg om Rosseau v/Marianne

Fælles analyse og diskussion af ’tegneseriecase’- medbring bogen om pædagogik af Rokkjær

 

 

Læsestof til dagen, som angivet på jeres undervisningsplan. Det er artikel nummer 14 i artikelsamlingen.

 

Mål for undervisningen

·       At du sammen med andre formidler dine indsamlede viden om historiske, sociale, politiske og økonomiske vilkår for pædagogisk arbejde.

·       At du sammen med andre reflekterer over aspekter af interviewmetoden, som redskab til indsamling af andres erfaringsbaserede viden.

·       At du tilegner dig faktuel viden om Jean Jacques Rosseaus teori om moderne barndom og opdragelse.

·       At du sammen med andre analyserer et konkret eksempel på opdragelse ud fra din nye faktuelle viden.

·       At du får øje på ’det pædagogiske paradoks’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Jacques Rosseau (1712-1778)

Jean Jacques Rosseau

1712- 1778

Centrale aspekter

- underviserperspektiv

Dine egne notater

- Det du finder centralt

Historisk epoke

Oplysningstiden

-         naturvidenskaben

-         krav om reduktion af kirkens magt

-         Tillid til oplysning og fornuft

-         Det rationelle menneske.

-         Oplysningen var primært rettet mod de øverste lag i samfundet

-         Men Rosseau var kritisk overfor manglende interesse for almuens rettigheder

-         Den franske revolution

 

Menneskesyn

Omhandler et syn på, hvordan menneskets natur, evner og anlæg, behov, værdier, interesser og meningsfyldte, livskvalitetsforestillinger, problemer fremtræder og udvikler sig i samfundskulturelle sammenhænge[1]

 

-         Mennesket er af naturen godt. Det naturlige er det fornuftige.

” Børn kan umuligt blive ulydige, onde, løgnagtige eller havesyge, når man ikke i deres hjerter har sået de spirer, hvoraf sådanne dyder gror op”[2].

Og

Alt er godt, som kommer fra skaberens hånd, alt udarter under menneskets hænder….”[3]

-         Frihed for samfundsmæssig/ kulturel tvang

-         Barndommens selvstændige værdi.

-         Den moderne barndoms fader.

-         Beskyttelse af barnet mod den fordærvede kultur

 

 

 

Samfundssyn[4]

Der omhandler et syn på, hvordan blandt andet de historiske, økonomiske, kulturelle, åndelige, erhvervsmæssige, juridiske og politiske forhold i samfundet danner ramme, vilkår og normer for dannelse i hjem, institution og skole.

I bogen om samfundspagten fremhæves at :

-         Staten skal opdrage mennsket til politisk borger.

-         Opdragelsen har som formål at underkaste borgeren under den almene vilje.

 

 

 

 

 

 

Forholdet imellem

Menneskesyn og samfundssyn hos Rosseau

 

Menneske           Samfund

Frihed                  Lighed

 

 

 

”Et pædagogisk paradoks”

 

Pædagogiske Mål

Opdragelse: ”Kunsten at danne mennesker”[5]

Mål med opdragelsen:

-         At mennesket udvikler dømmekraften, så han kan leve et liv som menneske.

-         Ikke fokus på ’fag’, erhverv.

 

 

Pædagogiske principper, metoder, tilrettelæggelse[6]

-         Der omhandler de grundlæggende udgangspunkter, man på forhånd har besluttet sig at ville anvende i den pædagogiske praksis.

-         Der omhandler organisering, planlægning, ordninger, strukturer, regler, rammefaktorer, møder….

-         Der omhandler pædagogisk praksis og anvendelse af aktiviteter og midler i processen frem mod målene.

 

Opdragelsen skal være naturlig.

Den naturlige opdragelse sammensættes af tre instanser, der virker sammen:

-         Naturen

-         Mennesket

-         Tingene

 

Opdragelsen skal være

Negativ:

 

 

 

” Den første opdragelse bør altså være rent negativ. Den består aldeles ikke i, at give undervisning om dyden eller om sandheden, men i at bevare hjertet frit for lasten og ånden og vildfarelsen. Dersom det var dig muligt intet at gøre og ikke lade noget gøre af andre; dersom du kunne føre din elev sund og kraftigt ind i hans tolvte år, uden at han kendte forskel på sin højre og venstre hånd, så ville hans sjæls øjne ved din første undervisning åbne sig for fornuften. Han ville være fri for fordomme, fri for sædvaner og følgelig ville der ikke være noget i ham, der kunne modsætte sig virkningen af din omsorg”[7]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogen[8]

Omhandlende pædagogens opgave, styring, forvaltning af rammer, personlighed, problem- og selv-forståelse, faglig viden, samarbejde.

-         Pædagogen må tage ved lære af barnets natur

-         Barnet må ikke gøres afhængigt af den voksne

-         Pædagogen skal selv være opdraget

-         Pædagogen skal respektere, at de tre opdragerinstanser virker sammen.

-         Pædagogen skal undgå at prøve at tilpasse eller socialisere barnet

 

 [1] Defineret ud fra Rokkjær, Åge (2007). Pædagogik, refleksion& faglighed. Semi- forlaget. Side 111

 

[2] Rosseau, Jean- Jacques (1962). Emile 1. del. Borgens Forlag. Side 108

[3] Christensen, Georg (1959). Opdragelsens historie 1. Gyldendals pædagogiske bibliotek. Side 97

[4] Defineret ud fra Rokkjær, Åge (2007). Pædagogik, refleksion& faglighed. Semi- forlaget. Side 111

 

[5] Se Oettingen, Alexander Von (2001). Det pædagogiske paradoks- et grundstudie i almen pædagogik. Klim.

[6] Defineret ud fra Rokkjær, Åge (2007). Pædagogik, refleksion& faglighed. Semi- forlaget. Side 112

 

[7] Christensen, Georg (1959). Opdragelsens historie 1. Gyldendals pædagogiske bibliotek. Side 108

[8] Defineret ud fra Rokkjær, Åge (2007). Pædagogik, refleksion& faglighed. Semi- forlaget. Side 112