Katten, hunden og ” ka’ du kom her”. Man står i rundkreds sender et ”miav” rundt i kredsen. Herefter et ”miav” efterfulgt af et ”vov”, sidst ”miav”, ”vov”, ”ka’ du kom her”(hund).

Blinkemorder. Kreds. En er morder vha blink. En anden skal finde ud af hvem morderen er.

Næste øvelse var stil-billeder. Vi delte os ind i nogle grupper, hvor vi skulle lave et billede sammen. Emnet vi valgte at bruge, var en sportsgren. Da alle var færdige, mødtes vi igen og fremviste billederne for hinanden og man kunne få lov til at gætte hvilken sportsgren billederne skulle forestille. Denne leg handler om samarbejde, fantasi og kreativitet.

Sidste øvelse vi havde valgt at bruge, gik ud på at man gik sammen to og to, hvorpå den ene skulle modellere den anden. Vi havde valgt, at emnet skulle være en følelse. Denne øvelse gik ud på at være kreativ men også det, at bruge sine empatiske kompetencer i forhold til at vise, hvordan en følelse ser ud.

Ud af den magiske boks. Når I næste gang kommer ud er I: Meget vigtig forretningsmand., forvirrede lærere. Søvnig teenager. Baby.

4 kant på gulvet  går på line, går på glødende kul, fuld, dans

Myretue leg. Myretue leg går ud på at man myldre rundt mellem hinanden, når en stopper skal alle stoppe, når en går skal alle gå, når en hinker skal alle hinke og så videre.

Zip – zap. Dette er en leg, der handler om opmærksomhed og samarbejde. Deltagerne står i en rundkreds. Man forestiller sig at man har en imaginær ting, man skal sende videre mellem hinanden. Når man har ”den” indikeres dette ved lydene zip eller zap. Når man sender ”den” højre om, bruger man en håndbevægelse mod højre og siger zap og på samme måde venstre hånd og lyden zip, når man sender ”den” mod venstre. Vi mener at denne leg er en god opvarmnings øvelse, da alle sanser er i spil og man bliver fokuseret.

http://www.bremsen.dk/oevelser/teasport.htm