Fra afsluttende eksaminer i liniefag musik.

   
Søren Bank Oktober 07

Musik og De Mange Intelligenser

Maria Høj oktober 06

Sangtræning som pædagogisk arbejdsredskab i arbejdet med recovery i psykiatrien

Thilde og Eva Ebsens 22s eksamens synops

Hvordan kan vi som pædagoger, bruge musik som et pædagogisk redskab til at danne relationer til udviklingshæmmede?

Vivian og Brit  21f Hvordan kan musik bruges som pædagogisk redskab i arbejdet med psykisk syge for at udvikle sociale fællesskaber?