Forestilling 4. semester

 1. Varighed 33 min.
 2. Hver studerende indgår i forestillingen med både drama og musik. (Du skal spille på dit instrument)
 3. I laver enten én fælles forestilling med alle studerende eller I danner grupper med studerende.
 4. Hvert hold skal opføre minimum 2 forestillinger i slutningen af uge 3
 5. Til portfolio: Hver studerende udfærdiger beskrivelser af og refleksioner over, hvordan  indsigt i fagets mål og CKF’ere i forbindelse med forestillingen og i forberedelsesfasen er erhvervet. Bundet op på teori eks fra "Musik og pædagogik". Hvert hold tager fotos fra forestillingen som mailes til hel@ucvest.dk . Bliver lagt på hjemmesiden www.leha.dk .
 1. Målet med forestillingen. Hvilke(t) budskaber har forestillingen ?
 2. Hvordan blev forestillingen modtaget ? Fik I feedback fra publikum under og/eller efter forestillingen ?
 3. Hvilke "pinde" i fagets mål og CKF’ere har du/I arbejdet med ?

  "Faget har fokus på evnen til at udtrykke sig og på æstetiske erfarings- og erkendelsesprocesser inden for musik, drama og lignende udtryksformer". Hvad er æstetik ? Hvad er æstetisk erkendelse? Eksempler på æstetisk formidling fra din/jeres forestilling.

  "Faget indgår som en integreret del af den uddannedes arbejde med pædagogiske problemstillinger". Hvilke pædagogiske problemstillinger kunne din/jeres forestilling knytte an til ?