Mange tusinde tak for jeres venlige hilsen - det hjalp. Er på pinden igen. Hik.  Hilsner Helge 

Plan for 4. og 7. semester-musik d. 27. 2. 06 

Lokale 90

8.20: 4.sem. + KM

8.30:Allan og Bettina

10.10: Dorte, Kristine og Tina

11.40: Maiken og Mette

13.15: Lena

14.25: Hanni, Maria og Lene

 

Lokale 91

8.20: 7. sem. + HL

8.30: Jackie

9.25: Jesper og Tony

10.40: Nadia, Stten og Lone

13: Gladys og Linette

14.15: Blanca

15.10: Trine

7. Semester plan for afsluttende undervisning 22 f

 Februar marts 2006

Onsdag 1. februar

Torsdag den 2. februar

Tirsdag den 7. februar

Morgensang i fællesskab i lokale 90. Herefter undervisning 8.20–10.00 på to hold - med din kontaktlærer KM i lokale 90 og HL i lokale 91.

Herefter eksamensorientering

12.30– 14.05 ved KM og HL

8.20-14.05 HL

8.20-14.05 KM

 

Tirsdag den 14. februar

Tirsdag den 21. februar

Mandag den 27. februar

Tirsdag den 7. marts

8.20-14.05

Selvstudium

8.20-14.05 HL

8.20-14.05 KM

8.20 -10.00 KM

10.30 -12.00 HL

12.30 – 14.05 KM

14.15 – 16.00 HL

8.20 -12.00 KM

10.30 –14.05 HL

 

 

Den 2. februar vil vi diskutere hvordan vi bedst muligt strukturerer eksamensforberedelsen. Kom gerne med forslag - I bedes melde tilbage hvad I vil have repeteret.

Tænk over hvem du vil danne gruppe med til eksamen.

Orienter dig om eksamen ved at klikke på nedenstående links.

Der vil blive mulighed for at vælge hvem af os to I ønsker at have som eksaminator. Eksaminationstiden skal fordeles nogenlunde ligeligt imellem os !

Eksamen.  Eksamen det praksisrelaterede. Sang. Spil. Formidling.    

Eksamens eksempel på synops    Litteratur/Bøger/TV

Uge 40 Teoriindkald.

Her fastlægges tid for praktikbesøg. Husk at medbringe kalender, arbejdsplan og mulige mødetidspunkter for praktikmøde – konferer med din vejleder. Vi lægger i fællesskab plan for alle besøg. Opgave: Evaluering af ”Musik i praktik” minimum 1 A4 side. Mailes (i uge 39) til leonhardt@fanonet.dk  og fremlægges for holdet! Fremlæggelsen skal indeholde et konkret musikalsk eksempel, hvor du synger, spiller eller danser.

Uge 23

 1. Morgensang
 2. Evaluering af gårdsdagens samba:

50% af holdet mødte op – en del meldte fra i sidste øjeblik, hvilket er uacceptabelt, -  alt for dårlig  disponering af tid – usolidarisk i forhold til holdet – og uprofessionelt ift. at holde aftaler man indgår, i dette tilfælde Alslev, som var blevet lovet  dobbelt så mange deltagere – og vi fik jo faktisk penge for det.

I øvrigt var det en rigtig god oplevelse!

 1. Hvad er didaktik?

Oplæg  med udgangspunkt i Illona Antal Lundstrøm:” Musikkens gave” , ”Musikalsk Læring”, sidste kapitel – samt ”Musik og Pædagogik” kapitel 8.

 1. Videofilmen af Kirsten Fredens: Når musikken bliver leg – og legen bliver musik
 2. Arbejde i grupper

Brainstorm – idekatalog til aktiviteter i praktikken

Konkrete ideer til mål og forløb

Lektier: Formuler forventninger til praktikken. Hold de musikfaglige forventninger adskilt fra øvrige faglig og personlige forventninger.

Lektier: Transponer Tossesang til D-dur. Skriv akkorder til Malela

Modtaget regnskab fra Tina 

Uge 20 fredag den 20. maj

SAMBAteksterne - rytmerne se 

http://jakob.jensen68.person.emu.dk/musikkurser/historie/etnoram.htm - brasilien - samba -

Samba program 

 1. Maria

 2. Kom nu med til karneval

 3. Ay ay si si (Tag palmehatten på)

 4. Du må lær' at le

 5. Hvad siger lærerne

BREAKS

Uge 19 fredag den 13. maj

Sambaprogram foreløbigt 

 1. Maria

 2. Kom nu med til karneval

 3. Ay ay si si

Elmer Pedersen og Jens Peter Hvolby kommer klokken 14.00 - 15.30. Husk at øve du skal gerne kunne spille i mindst dobbelt tempo. Øv lidt hver dag. Det er for sent at gå i gang den 12. maj om aftenen!!!! 

Programindholdsforslag: 

 1. Imellem Esbjerg og Fanø (D dur) fællessang med akkorder

 2. Kyssedans (D dur) Spil

 3. Met Marie (G dur) 1) Spil. 2) med sang af Jens Peter

 4. Hans Christian (G dur) 1)  Spil. 2) Med sang af JensPeter

 5. Første Brujstyk (A dur Amol)

 6. Kyssedans (D dur) Dans

 7. At samles skilles ad (fællessang med akkorder)

OBS Ny dato for sambaoptog: Torsdag den 9. juni mellem klokken 16 og 19 Sambaoptog i Alslev sammen med SFO, skole, bh og liniehold 22f og 23S.

Uge 17 fredag den 29. april

 1. Morgensang
 2. Oplæg om Tyrkiet v/ en studerende!
 3. Musikterapi og Musikpædagogik – oplæg v/KM
 4. Praksiseksempler – gruppearbejde
 5. Repertoireøvning ift. Fanøprojekt og Studietur
 6. Klodshans – stompforestilling i hallen kl. 12
 7. Samba v HL og KM
Instrumentalundervisning v HL og KM

Uge 15 fredag den 15. april 30. gang 

NYT Studietur Ændring af tider for afrejse/hjemkomst Værelsesfordeling  

 1. Transponer Tossesang til D-dur.

 2. Skriv akkorder til Malela
 3. Sidste chance for Halfdan Rasmussen - afsluttes hermed.
 4. Specialområdet: Repertoire + se film! 
 5. Guitar: Spillemandsmelodi nr 2. melodi og akkorder

Uge 14 fredag den 8. april 29. gang 

Husk restbetaling 450 kr til studietur 

melodier til Halfdan Rasmussen afstluttes. 

Kulturbæring.  

Opstart af tema spillemandsmelodier. Målet er:

 1. Melodi og akkordspil af enkle melodier i fællesskab 
 2. Kendskab til folkemusik fra Fanø
 3. Sammenspil med folkemusikere. 

Lektier - hvis du har har tid så øv på den første Fanø spillemandsmelodi.. Læg mærke til at oversigten er revideret. Bemærk de fredage hvor der er 8 timer, eller 6 timer eller 4 timer !!

Stompdag evaluering. Læs.

Uge 13 fredag den 1. april 28. gang 

melodier til Halfdan Rasmussen

Evaluering af diverse undervisningsforløb. Oplæg ved Steen.

Vi afslutter emnet musik og computeren og gør klar til eftermiddagens koncert. Opstart af spillemandsmelodier. 

Koncert 1. april klokken 14-16 med sammenspilsgrupperne

Torsdag 31. marts 2005 9.00 - 13.30 Stompdag  OBS NYT ! SKEMA !

Uge 11 fredag den 18. marts 27. gang

Arbejde i de 3 grupper. Fordel selv. Hent nøglen til lokale 85 i forkontoret. Kirsten Maria kommer klokken 10.30. Koncert sammenspil aftal tidspunkt den 1. april og send mig besked.

Mål for musik og computeren: 

 1. I kan lave musik i Acid med sang til
 2. I kan downloade og anvende  VanBasco karaoke programmet
 3. I kan downloade og anvende Finale NotePad programmet. Lave en sang, med noder, tekst og akkorder. Send/aflever diskette til Helge så det kan blive lagt ind her på hjemmesiden.
 4. I kan søge efter/finde tekster med dog uden akkorder på internettet.
 5. I har orienteret jer om hvad der findes af og om musik mm her  : Musik og computeren.

OBS Torsdag 31. marts 2005 9.00 - 13.30 Stompdag . Oplysninger

Uge 10 fredag den 11. marts 26. gang

 1. ”1 calypso, 2 calypso, 3 calypso, 4 calypso”,  Trad.
 2. “Jango”, Mohamed Said
 3. ”Hop og spring”, Leif Falk
 4. ”Du må lær’ og le”, Leif Falk/Trad. Brasilien
 5. ”Kom og fang halen min”, Jytte Mosekær/Trad.Cuba  

Husk evt stomptilmelding til stævne på Bakkeskolen

Vi spiller jeres melodier til Halfdan Rasmussen

Vi spiller og sætter akkorder på:

 

Sammenspil og computeren i 3 hold. 

Læsning: Til efter påske vil det fint at have læst 1) og 3) fra litteraturlisten - 2) er desværre udsolgt fra forlaget ???? - men den har nogle fede kapitler om det ufødte barn, spontan sang og hvad musik betyder unge og ældre - så måske kan du låne den på biblioteket. 

1 ”Musik og pædagogik”, Elsebeth Kirk, 2001,  Modtryk
2 ”Det musiske menneske”, Jon-Roar Bjørkvold, 1998 Hans Reitzel UDSOLGT
3 ”Musikalsk læring”, Kirsten Fredens og Elsebeth Kirk, 2001 Socialpædagogisk bibliotek, Gyldendal Uddannelse

Uge 9 fredag den 4. marts 25. gang 

Sang: Den gamle skærslippers forårssang 

Transponering repetition.

Tests rettes og samles ind.

Pentatone skalaer. http://jakob.jensen68.person.emu.dk/musikkurser/teori/skalaer/penta.htm 

Lektier: Lav musik til et digt af Halfdan Rasmussen. På dette link er der forslag til bøger du kan låne på biblioteket med digte og der er 3 vrøvlevers du kan sætte i musik. http://www.litteratursiden.dk/sw977.asp Send melodi, akkorder og tekst  til mig i Nodepad. 

Sammenspil: Holdoversigt. Sammenspil husk at give mig besked på hvornår i spiller.  

Computer. Vanbasco karaokee programmet, tekst og musik søgning. 

Uge 8 lørdag den 26. februar 24. gang 

Kl.10.15 –13.15: Undervisning i liniefagene i faglokalerne. Linieholdsstuderende spiser kl 12.

Uge 8 fredag den 25. februar 23. gang 

SFO sange klokken 

 1. ”Thomas”, Poul Kjøller og James Hollingworth
 2. ”Vi løber hjemmefra”, David Cadogan
 3. ”Børge har en knallert”,  T.Bunk/T. Larsen
 4. ”Svinge og sveje”, Bernhard Christensen
 5. “Uma rapeti”, trad. New Zealand  

Musikteori: Transponering med kvintcirklen. Finale NotePad PC program.( Musik og computeren. Links til programmer ). Download programmet på din hjemmecomputer og indsæt følgende melodi: 

Til fredag den 4. marts:1) Hvad hedder melodien 2) Spil melodien på din guitar/klaver 3) Sig nodenavne samtidig med at du spiller.

Rytmisk sammenspil. I danner 3 grupper. To af grupperne spiller rytmisk sammenspil mens den 3. arbejder med musikcomputerne i lokale 85. Uge 11 spilles numrene ved koncert for hinanden og pårørende. Jeg foreslår onsdag den 16. marts sen eftermiddag eller aften i lokale 90. Koncerten optages på CD. 

Studierejse. Nyt fra Tina: Værelsesfordeling  

Uge 6 fredag den 11. februar 22. gang

Besøg i børnehaven

11.15 – 13.15

Uge 5 fredag den 4. februar 21. gang

Besøg i børnehaven

11.15 – 13.15 

Uge 2 tirsdag den 11. januar 19. gang

Grupperne igangsætter en aktivitet med holdet

KM laver oplæg om børns musikalske udvikling – med udgangspunkt i

 1. -         ”Spil op” s. 9 – 50

 2. -         ”Det musiske menneske” s.29 – 101

Gruppearbejde mhp. Indspilning (guitar/klaver – Helge er der fra 11.15-13.15), teoritest og børnehavebesøg

Uge 1 tirsdag den 4. januar 18. gang

Morgensange:

 1. Kringsatt av fiender og Mads Doss (fra repertoirelisten – ældre)
 2. Præsentation af program 2005 (se andetsteds)

 

Etablering af  grupper til januars arbejde:

 1. -         Arbejde med guitar akk + melodispil mhp indspilning

 2. -         Arbejde med repetition af teori mhp test sidst i januar

 3. -         Planlægning og udførelse af to musikforløb i børnehave Oplæg

Etablerede grupper for januar(grupper på 2 – 3):

 1. Linette, Gladys og Karina
 2. Lone, Karen og Nadia
 3. Mette og Allan
 4. Steen, Maiken og Dorte
 5. Blanca, Jackie og Hanni

I andre må etablere grupper, gerne inden næste gang.

Uge 1, 2 og 3  tirsdag den 4. 11. og 18. 

I disse 3 uger vil der i grupper blive arbejdet frem imod guitarevaluering, teorievaluering og besøg i institutionsbesøget. Guitarevaluering/indspilning finder sted alle tirsdage 11.15- 13.15 i lydstudiet. Teoriprøven afholdes den tirsdag den 18. januar. De der er i København den dag udfærdiger den på et senere tidspunkt. Det er meningen at I mht til teorien skal kigge tilbage på hvad vi har været igennem og øve på det så I kan det. Se også nedenstående. I gruppen hjælp hinanden og brug evt læreren. 

Mht institutionsbesøget har Kirsten Maria har udfærdiget et skriftligt oplæg til at arbejde ud fra. Oplæg

Hvad I sender til mig mht "aktivitet for de 0-6 årige" bliver lagt under: Opgaver.  I "emne" for mail vær sød at starte med at skrive 22F

Guitar-evaluering. Optagelser i lydstudiet. (CD med alle guitarsangene laves.)

 1. Du akkompagnerer på guitar mens din gruppe synger til. Demonstrer gerne forskellige strums og fingerspil som du mestrer p.t. 
 2. Melodispil. Hvor langt er du nået. Spil en sang du mestrer. 

Teorievaluering: Hvad vi sådan har været igennem feks:

 1. Hvad hedder tonerne på guitarens gribebræt.
 2. Hvad hedder noderne
 3. Skalaer 
 4. Rytmer
 5. Gardners intelligenser 

Uge 51 tirsdag den 14. december  17. gang 

Vi synger julesange for nogen!

”Musikalsk læring” – musikhabitus, hvad er det?

et blik på januar og februar

Julefrokost – ka vi mon få tid til det

Uge 50 tirsdag den 7. december  16. gang 

At være kulturbærer, kulturformidler og kulturskaber

Musikalsk identitet, kig på jeres egne og de andres historie på hjemmesiden

Kapitel 3 i ”Musik og Pædagogik”

Julesange

DELTAGELSE I ”FREDAGSFORUM” OM TRADITIONER kl. 14-15.50.(DATO ????)

Vi indleder med ”julehygge” (ca. 10 min)

Uge 49 tirsdag den 30. november  15. gang 

Kapitel 4 i ”Musik og pædagogik”

”Lysfest”

Medbring en Bevægelsesleg/instrumentleg der har børnehavebørn som målgruppe. Forbered formidling af den ift. de andre på holdet.

Tony gør opmærksom på et nodelæsningscomputerspil. Test dine evner og scor point. kan downloades her: http://www.tranceform.org/lps/Musikspil.html . Jeg har endvidere lavet en lidt større oversigt over relevante musikprogrammer - se: Musik og computeren. Links til programmer I februar vil der blive undervist i disse og andre musikprogrammer. 

Uge 48 tirsdag den 23. november  14. gang 

Høre noget af Messias

Arbejde med musikarrangement (se ref. fra sidst på hjemmesiden)

Kapitel 6 i Musik og Pædagogik forventes læst

(Kapitel 9 og 10 i ”Musik og pædagogik”)

”Hvordan møder vi børnene der, hvor de er?”

Komposition ift. nedskrevet rim

Repetition af trommerytmer

Gruppeinddeling ift. børnehavemusikpraktik

Instrumentalhold: Jingle Bells – melodispil – i c-dur.

LEKTIER: find og forbered indstudering af bevægelsesleg/rammeleg/instrumentleg (se  i ”Spil op”, ”Rygsækken” eller musik og pædagogik for inspiration!

                                                                                                                                                                          Uge 47 tirsdag den 16. november  13. gang 

Rammesang/rammeleg

Find Halfdan Rasmussen-rim til næste gang. Skriv rimet ned på rytmenoder.

Planlægning af ”lysfest”

Repetition af trommerytmer

OBS !  Håber det OK hvis vi starter med instrumentalundervisning i de første 2 timer. Helge

D dur skala: (D E F# G A H C# D)

Skulle gerne lyde sådan: D dur midifil.  Prøv også at spille de toner der ligger dybere - og højere)

Uge 46 tirsdag den 9. november  12. gang

Angående eksamen - har jeg lagt "Klare mål" ind. Vi har her udfra målformuleringen prøvet at uddybe og præcisere forventningerne til jer som studerende i musik.  Kravene til selve eksamen Prøve B mht guitarspil, sang, formidling og teori Klik her Praksisrelaterede

Uge 45 tirsdag den 2. november  11. gang

Synge:
Kirsten og vejen fra Gurre
Mørk er november
 
I anledning af Kim Larsens ansættelse tirsdag den 9. november kl. 13.00:
Only you 3 st.
Side by side 3 st
 
Howard Gardner: Intelligenserne og "du"
Læs hjemmesiden:
http://www.dr.dk/videnskabold/tema/hjernen/iq.asp
Læs Musik og pædagogik. Kap. 8 (Musikken i den personlige udvikling).
 
Børnehave-repertoire:  
Gruppeopgave til 9. november. Vælg en sang. Giv praktiske eksempler på hvordan sangen videreformidles til dine medstuderende alt efter hvilken intelligens I vælger at invitere i. Feks hvordan ville du lære et barn sangen hvis det hovedsageligt var den logisk/matematiske intelligens du ville gøre brug af/invitere i. 
 

NYT Arr: Stompdag torsdag 31. marts 2005 9.00 - 13.30

Husk også musikeftermiddag tirsdag den 30. november klokken 13 -? .
 
Uge 44 tirsdag den 26. oktober  10. gang

Musicalen i Kolding. Fejende flot. I gjorde det super godt. Tak til jer alle for indsatsen. Der var også stor ros fra lærerne og fra de forældre jeg snakkede med. Der bliver 1000 kr til rejsekassen plus benzinpenge til de der lagde bil til. Det snakker vi om på tirsdag. Digitale fotos bliver sendt til mig og efterfølgende langt her på hjemmesiden. 

Uge 43 tirsdag den 19. oktober  9. gang

Vi vil øve en sidste gang på musicalen. 

Opførelse onsdag den 20. oktober på 

Kolding Teater (Scandicon) Skovbrynet 1, 6600 Kolding (tæt ved Kolding Sygehus)

Mødetid klokken 16.00 sammen med orkesteret "NotbigBåtBand" til generalprøve.

Klokken 17.30 koncert sammen med 300 børn. 

Vi aftaler fælles transport i privatbiler.

Uge 41 TORSDAG den 7. oktober  14.00-17.30 8. gang

Vi aftalte at mødes torsdag den 7. oktober kl. 14.00 -17.30, ( fordi der strejkes på tirsdag ) efter undervisning spiser vi pizza sammen - hvis du har lyst til det. Om aftenen er der mulighed for at gå til gratis koncert på konservatoriet Kirkegade 61 i Esbjerg. Koncerten starter klokken 20.00 og det plejer at være slut kl. ca. 22.00.

Torsdag den 7. vil vi fortrinsvist øve på musicalen, men tag også guitaren med - så vi kan spille lidt herpå. (Jeg ved ikke om Kirsten Maria kan være med denne eftermiddag). Du bedes øve dig efter midi filerne KLIK HER.  Kom forbi og lån et eksemplar af bogen. 

Mind mig om at: Vi skal huske at ajourføre mailinglisten. 

OBS. Jeg er blevet kontaktet endnu engang fra musikkonservatoriet. Der er stadigvæk pladser på kanin-holdet. Sidste gang var der et par stykker der gerne ville på holdet, men mail adressen var forkert og tilmeldingerne kom retur - der manglede et punktum. Nu skulle den være rigtig - så har du stadigvæk tid og lyst - så meld dig til. Der stod: 

Elementær musikforståelse. Vestjysk musikkonservatorium. Har du lyst til at beskæftige dig med musiklytning og begyndende nodelære og har du lyst til at synge, bevæge dig og spille, får du her alle tiders chance. Vestjysk musikkonservatorium skal i år have oprettet et voksenhold i forbindelse med undervisningen på AM-uddannelsen. Der kræves ingen forhåndskundskaber. Underviser: Kirsten Nielsen, docent ved vestjysk musikkonservatorium. Tidspunkt: tirsdage kl 16.30 til 17.30. I alt 7 gange. Kursusstart: tirsdag den 19. oktober 2004. Undervisningssted: Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61, indgang fra parkeringspladsen i HC Ørstedsgade Lokale 14. Undervisningen er gratis. 

Tilmelding til Kirsten Nielsen, Kirkegade 69 6700 Esbjerg 75450595, blom.nielsen@mail.tele.dk

 

Uge 40 tirsdag den 28. september 7. gang

Vi arbejdede med "Her er din hverdag" og blev enige om at gemme de øvrige lektier til efter efterårsferien. 

Vi lærte stemmerne til Makrel i tomat og Kinesiske kruseduller (næsten).

Vi vil fortrinsvis arbejde med "Her er din hverdag". Lyt og lær sangene du får på CD. 

Musikteori - læs om molskalaens opbygning og løs de opgaver der står nedenunder. PS. Hvis du har forståelsesproblemer så sig til - så finder vi en ledig stund og sætter os ned og kigger en ekstra gang på det . 

Øv dig i at kunne synge C dur skalaen forfra og bagfra. Op og ned. 

Spil C dur skalaen på guitar og syng samtidig på tonenavne. (Se uge 39 hvordan)

G dur skala dyb: (Spil og syng på tonenavne)

G dur skala høj: 

Tryk og hør hvordan g dur skalaen lyder (midifil)

Læs i "Musik og pædagogik" kap. 7 (Musikalsk og sproglig udvikling) og kap. 8 (Musikken i den personlige udvikling). Ideen er at få styr på kompetenceteorien og den sproglige udvikling i de tidlige barneår. Vi vil senere sammenholde dette med de pædagogiske læreplaner for vuggestuer og børnehaver. Måske kan vi skrue nogle super gode musik programmer sammen for aldersgruppen der samtidigt kan inspirere personaler til konkretisering af læreplansindholdsbeskrivelsesarbejdet.

OBS Denne gruppeopgave udsættes til uge 41 ?. Vælg en sang fra børnehaverepertoiret nr 5-10 - sangen og den tilhørende aktivitet (bevægelse, dans, trommerytme....) skal formidles til dine medstuderende ved hjælp af én og kun én af kompetencerne !!! De andre kompetencer skal så vidt muligt fravælges. 

Uge 39 tirsdag den 21. september 6. gang

Læs i "Musik og pædagogik" kap. 7 (Musikalsk og sproglig udvikling) og kap. 8 (Musikken i den personlige udvikling). Ideen er at få styr på kompetenceteorien og den sproglige udvikling i de tidlige barneår. Vi vil senere sammenholde dette med de pædagogiske læreplaner for buggestuer og vørnehaver. Måske kan vi skrue nogle super gode musik programmer sammen for aldersgruppen der samtidigt kan inspirere personaler til konkretisering af læreplansindholdsbeskrivelsesarbejdet.

Læs i det unavngivne kompendium ("
Musikteoretisk oversigt”. Jørgen Sørensen - det I har fået udleveret - på forsiden er der kun en indholdsfortegnelse).  Side 7, 8 og 9 om skalaens opbygning. 

Spil på din guitar: C dur skalaen mens du synger tonenavnene - både op og ned. Hvad med G-dur ? Prøv!

Og husk så at lave kaffe.

Programmet i grove træk er 

Opvarmning, 

California dreaming, 

Only you

Sange fra her er din hverdag 

Vi nåede 

1. Stå så op - de tre stemmer

2. Vågn op

Fremlæggelse af gruppearbejdet 

Uge 38 tirsdag den 14. september 5. gang

Vi gentog programmet fra uge 37

Musikteorien angående skalaens opbygning. ("Musikteoretisk oversigt”. Jørgen Sørensen - det I har fået udleveret på forsiden er der kun en indholdsfortegnelse). Husk for alle durskalaer gælder. En hel, en hel, en halv, en hel, en hel, en hel, en halv. Vi gennemgik skala for C,G,A,E, og F, Bb, .

Gruppearbejde.

Spil på din guitar 

Uge 37 tirsdag den 7. september 4. gang

1)     Opvarmning:

2)     Sensommervisen
3)     God morgen sol
4)     Det lysner over agres felt
5)     California dreaming i 3 stemmer
6)     En af jeres sange: Stand by me
7)     "Stå så op" til midi
·     "Navnesang",
·     "Rasleæg", Lotte Kærså
·     "I zoologisk have", Benny E. Andersen
·     "Hvem vil være med til at hoppe", Grethe Agatz
·     "Vi skal med toget ud på landet",

 Uge 36 31/8 3. gang

1. Læs i "Musik og pædagogik" Kapitel 10 "Musik og bevægelse i vuggestue og børnehave" af Bibi Fussing. Find i teksten de 10 vigtigste nøgleord. 

2. Læs de forskellige indlæg "Mig selv og musikken". Svar på følgende: Hvem er vild med "Operator" ? Hvem var til koncert med Bruce Springsteen i Parken ? Hvem er god til at bygge musikinstrumenter ?

3. Medbring sange fra Fanø. Lær teksten til California Dreaming udenad. 


Godmorgen sol
Sensommer sang
California dreaming korsats 1 vers.
Joanna
Musikteori (udlevering af kopier). Nodesystemet. Lektier: JJ side 2 og 3
10 nøgleord. Diskussion af kap 10 i Musik og pædagogik.

Uge 35 24/8 2. gang

Undervisningen er forlagt til Galeasevej 4 Fanø,  tag med færgen 8.10 – hjem med 13.10 (ca)

Medbring

 1. Mad
 2. 22 eksemplarer af din yndlingssang
 3. Guitar
 4. En stol
 5. En lille én  

 

Uge 34 17/8 1. gang

Godmorgen sol sang

Navneleg Synge navn, klappe navn, danse navn, rytmeomkvæd.

Præsentation af indhold

Puls og rytme – (kompendium “Musikteoretisk oversigt”, Jørgen Sørensen, 1971, Wilhelm Hansen)

Afrikaner bongo (nogle af følgende):

1.      Vjana musilale,

2.      Banuwa, 

3.      Chechekule,

4.      Let the music take you, 

5.      A går en tur ve a hav,

6.      Dosala,

7.      Mama Kuyu,

8.      Masefu,

Her er din hverdag projekt 20. oktober

Instrumentalundervisning

Lektier: Skriv en A4 side og mail den til helge.leonhardt@esbjergsem.dk senest fredag den 20. august. Alle beskrivelser bliver lagt ind på www.leha.dk (klik højre øverste hjørne på musik linie)

 1. Lidt om dig selv
 2. Lidt om dig og musikken
 3. Lidt om dit yndlingsband og dit yndlingsnummer
 4. Lidt den bedste musikalske oplevelse du har haft
 5. Lidt om dine musikalske ambitioner
 6. Lidt om dine forventninger til dig selv og liniefaget i musik
 7. Lidt om hvor du synes studieturen skal gå hen og hvordan vi tjener penge hertil
 8. Din mailadresse den du bruger mest, evt flere.